با تبریک سال نو به استحضار کلیه شرکت کنندگان و دوستداران مسابقات هوافضا میرساند امکان ثبت نام مسابقات هوافضا در سایت مسابقات فعال شده است. روند ثبت نام مانند سال های قبل می باشد. برای شروع می توانید از راهنمای سایت استفاده کنید.

 

 

دبیر خانه یازدهمین دوره مسابقات هوافضا