با سلام به اطلاع شرکت کنندگان لیگ هاورکرافت می رساند اصلاحیه ی این لیگ در زیر پیوست شده است.

دانلود اصلاحیه ی لیگ هاورکرافت